Om oss

Den målmedvetna skolan – med hjärta för eleven!

Atmosfären på Fokusskolan präglas av närhet mellan elever och personal, tro på elevers förmåga och en positiv kamratanda. Det kristna kärleksbudet att älska sin nästa som sig själv och att bemöta andra som man själv vill bli bemött genomsyrar skolan.

Sök plats

Mycket goda resultat!

Genom åren har vi haft mycket goda resultat och höga meritvärden (betygspoäng). Men det är inte bara de höga poängen vi är stolta över, det är också utvecklingen från att ha presterat lågt till att klara målen och ibland överträffa dem, som utmärker vår skola.

Det som bidrar till dessa goda resultat är bl.a. den trygghet som eleverna upplever, ett varierat och individanpassat studiesätt och engagerade lärare och personal. Det finns många exempel där elever ”blommat ut”, både kunskapsmässigt och socialt.

1996 blev ett viktigt år för Nyköping

Då etablerades två mycket betydelsefulla verksamheter vilka satt tydliga avtryck i Nyköping, nämligen secondhandbutiken Öppen Hand och Fokusskolan, då kallad Nyköpings Kristna Skola. Lasse Andersson var visionär och initiativtagare till dem båda och kom att lägga de viktiga grundstenarna. Han var även skolans rektor i etableringsfasen. Under de första åren var han daglig ledare för de båda nystartade verksamheterna. Lasse Andersson lämnade rektorsrollen 2003.

2011 inträffade ytterligare ett viktigt år då Stiftelsen Agape Norrköping tog huvudansvaret för Fokusskolan, vilket innebar att skolan flyttades från Högbrunnsområdet till Ekensberg där skolan ligger än idag. Idag ingår Fokusskolan i en liten skolkoncern med skolor även i Norrköping och Flen.

Fokusskolan – en skola med kristen värdegrund

Fokusskolans värdegrund vilar på Lgr 22:s värdegrund som pekar på individens frihet, livets okränkbarhet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta. Värdegrunden handlar bland annat om hur vi bemöter och behandlar varandra vilket grundar sig på Bibelns gyllene regel, att “behandla andra som du själv vill bli behandlad”. Detta är något som vi arbetar aktivt och dagligen med, speciellt under våra morgonsamlingar. Värdegrundsarbetet, vårt bemötande, vår syn på varandra samt vilken atmosfär vi vill att skolan ska präglas av är något som all personal på skolan har ansvar för. En viktig och stor del i vårt värdegrundsarbete är arbetet med See the Good! (“Se det goda!”)

Vad är “See the Good!”?

See the Good! startades i Finland av Kaisa Vuorinen fil.dr. vid Helsingfors universitet. See the Good! är en vetenskapligt belagd metod baserad på forskning i positiv pedagogik. Metoden lär oss att prata om positiva känslor och att känna igen styrkor i oss själva och andra. Syftet med positiv pedagogik är att göra varje elev medveten om sina styrkor och sin potential. De styrkor vi har är färdigheter som vi kan utveckla. Det vi fokuserar på växer därför vill vi medvetet och aktivt uppmärksamma varje elevs styrkor, färdigheter och potential.

På Fokusskolan arbetar hela skolan med månadens karaktärsstyrka. Då fokuserar vi lite extra på en av styrkorna genom diskussioner, samtal, filmklipp, olika övningar, utmaningar och liknande. Några exempel på karaktärsstyrkor som vi arbetar med är vänlighet, uthållighet, självbehärskning, samarbetsförmåga, ärlighet, kreativitet, humor, lärandets glädje och tacksamhet.

Fokusskolans expansionsplaner

För att skapa bästa förutsättningar för de expansionsplaner som finns för Fokusskolan har en ny organisation bildats. Fokusskolan drivs nu genom aktiebolaget Nyfo AB som ägs av Stiftelsen Agape Norrköping och Församlingen Nyckeln i Nävekvarn/Nyköping. Aktiebolaget Nyfo AB drivs utan vinstintresse. Eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.

Ställ ditt barn i kö hos oss redan idag

Våra verksamheter är mycket populära - och har en ganska omfattande kö - ställ därför ditt barn i kö så snart som möjligt.
Ansök