Den målmedvetna skolan – med hjärta för eleven!

Bemöta andra som man själv vill bli bemött

Atmosfären på Fokusskolan präglas av närhet mellan elever och personal och en positiv kamratanda. Vi tror på elevernas förmåga, uppmärksammar deras styrkor och utgår från det som fungerar. Det kristna kärleksbudet....

Förskoleklass

Ett unikt lärande för ett unikt barn!

Grundtanken är att förskoleklassen ska lägga grunden och förbereda barnet för fortsatt utbildning. Vi vill att tiden där ska få vara fylld av glädje och trygghet och en plats där var och en ska ha gott om utrymme att utvecklas och lyckas på sin nivå.

Vi börjar med engelska redan i förskoleklassen och närheten till skogen gör det möjligt för oss att på ett enkelt sätt använda oss av lärande i naturen.

Dagen börjar kl. 8.25 och slutar kl. 13.00 varje dag.

Förskoleklassen lyder precis som skolan under skollagen och 2016 fick förskoleklassen en egen del i läroplanen med syfte och centralt innehåll. Från och med 2018 är förskoleklassen en obligatorisk skolform.

Årskurs 1–9

Fokusskolan vill erbjuda en trygg och stimulerande lärmiljö som ger alla elever förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Därför sätts arbetsglädje och arbetsro högt. Vår strävan är att alla elever ska känna sig trygga, sedda och bekräftade varje dag. Tillsammans med vårdnadshavarna vill vi ge våra elever en god grund för framtiden, både när det gäller kunskaper och värderingar.

Fritidshemmet

Fritidshemmet – en naturlig förlängning av skoldagen.

Fokusskolans fritidshem ska vara en trygg miljö där barnen får känna att de utmanas och stimuleras i sin utveckling och i sitt lärande. Här erbjuds olika slags aktiviteter både inomhus och utomhus och leken och skapandet har en stor plats. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera förskoleklass och skola samt erbjuda barnen en meningsfull fritid.

Fokusskolans fritidshem är uppdelat på tre avdelningar:

  • Ankaret: Årskurs F-1
  • Stjärnan: Årskurs 2–3
  • Öppna: Årskurs 4–6

Fritidshemmet är en del av skolväsendet och verksamheten regleras i skollagen. 2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen med syfte och centralt innehåll. Denna fjärde del ska tillsammans med läroplanens första och andra del vara utgångspunkt för undervisningen i fritidshemmet.

Ställ ditt barn i kö hos oss redan idag

Fokusskolan är en väldigt populär skola - så vi har en ganska omfattande kö. Ställ därför ert/era barn i kö så snart som möjligt.
Ansök