Den målmedvetna skolan – med hjärta för eleven!

Bemöta andra som man själv vill bli bemött

Atmosfären på Fokusskolan präglas av närhet mellan elever och personal, tro på elevers förmåga och en positiv kamratanda. Det kristna kärleksbudet att älska sin nästa som sig själv och att bemöta andra som man själv vill bli bemött genomsyrar skolan.

Kolla vår video!

Förskoleklass

Ett unikt lärande för ett unikt barn! Varje barn har sin egen unika uppsättning förutsättningar när skolan börjar. I förskoleklassen som är ett mellanting mellan förskola och skola blir det lite mer bildande inslag än i förskolan.

Läsår 1-6

Under de år som en elev går i 1:an till 6:an sker en enorm utveckling - både språkligt och när det gäller kunskaper och omdömesförmåga. Grunderna läggs för en större betoning på ämneskunskaper i högstadiet.

Läsår 7-9

I högstadiet händer det oerhört mycket både i kroppen och knoppen på en växande människa. Både fördjupning och breddning av kunskaper pågår som en förberedelse inför vidare studier - på teoretiska eller praktiska linjer på gymnasienivå.

Fritidshemmet

Vårt fritidshem är mycket populärt,  många av våra elever vill vara med på det - före eller efter den ordinarie skoldagen. Även fritidshemmet är reglerat i svensk lag - att det ska vara en lärmiljö för eleverna - om än i lite lättsammare former.

Ställ ditt barn i kö hos oss redan idag

Fokusskolan är en väldigt populär skola - så vi har en ganska omfattande kö. Ställ därför ert/era barn i kö så snart som möjligt.
Ansök