Antagningsprocess

Antagningsprocessen på Fokusskolan

För att få en plats på Fokusskolan behöver man ställa sig i vår kö. Det gör man genom att fylla i formuläret under "Sök plats" (länk).

Fokusskolan har sitt primära intag till skolan genom Förskoleklassen. Vår plan för eleverna och elevernas vårdnadshavare är att eleven ska gå hos oss under hela grundskoletiden.

Om en elev slutar hos oss tar vi in elever ifrån kön. Precis som vid intaget i förskoleklassen tar vi först in syskon till elever på skolan sen den elev som stått längst i kön.

I mån av plats tar vi in elever från förskoleklass ända upp till höstterminen i årskurs 8. Efter det stoppar vi intaget då vi anser att det blir för kort tid för oss att bedöma ett slutbetyg på ett och ett halvt år.

Så går ansökan till – steg för steg

Läs på om skolan

Information om skolan som t.ex. statistik, kan man bland annat hitta på Skolverkets hemsida. Varje år bjuder vi in vårdnadshavare till de elever som står i kö till förskoleklassen, för ett informationsmöte om skolan och fritidshemmet, innan antagningen börjar. Detta för att de som står i kön ska få en chans att se skolan och träffa pedagogerna.

Ställ dig i kö

Viktigt! Ställ ditt barn i kön. Det finns inga begränsningar för hur tidigt du får göra det. Detta görs genom att fylla i formuläret här på hemsidan.

Besök oss

När ni har blivit tilldelad en plats kommer ni ha möjlighet att besöka skolan. Detta för att ni ska kunna få svar på eventuella frågor ni har om skolan så att ni utifrån det kan fatta ert beslut.

Antagningsbesked

Vi tilldelar platser genom att skicka erbjudande om plats via mejl. Det är därför viktigt att ni även tittar i er skräppost så inget fastnar där. Ring oss om ni har frågor på 0155 46 63 01 och tryck er fram till vår skolvärd.

Vanliga frågor om antagningsrutinerna

Hur får man en plats på Fokusskolan?

Enda vägen in är genom vårt kösystem. Börja alltid med att ställa ert barn i kön om ni är intresserade.

Har ni någon förtur?

Ja, vi använder oss av syskonförtur. Efter det är det kötid som gäller

Hur länge brukar man få stå i kö?

Tyvärr går det inte att svara på. Så länge en klass är full kan vi inte erbjuda plats

När brukar ni ta in elever?

Vårt naturliga intag är till förskoleklassen. Efter det så erbjuder vi plats endast om elever byter skola eller flyttar.

Varför tar ni bara in i Förskoleklassen?

Vi har endast en klass per årskurs och många av våra elever går alla sina år i grundskolan hos oss.

Har ni lång kö?

Det beror helt på vilken årskurs det gäller så det varierar.

Vart vänder jag mig vid frågor?

Ring vår skolvärd på 0155 466301

Vad har ni för kösystem?

Hos Fokusskolan använder vi följande urvalsgrunder:
 • Organisatoriskt samband

 • Elever som redan går vid skolenhet erbjuds förtur till närliggande enhet. Vi antar elever i inbördes ordning efter anmälningsdatum.
 • Syskonförtur

 • Barn med syskon som går i samma skola vid antagningstillfället erbjuds förtur i mån av plats. Det här gäller för barn som söker till förskoleklass eller årskurs 1–9 och det andra syskonet måste gå på den sökta skolan det kommande läsåret och vara folkbokförd på samma adress som det sökande syskonet. Här antar vi också i inbördes ordning efter anmälningsdatum.
 • Anmälningsdatum

 • Det barn som stått i kö längst erbjuds plats först.

  Har du frågor om våra antagningsrutiner?

  Kontakta oss så får du personlig hjälp och svar på dina frågor.

  Kontakta oss

  Contact Form

  Ställ ditt barn i kö hos oss redan idag

  Våra verksamheter är mycket populära - och har en ganska omfattande kö - ställ därför ditt barn i kö så snart som möjligt.
  Ansök