Klagomålshantering

Enligt skollagen (2010:800) kap 4 § 8 ska förskola och skola ha skriftliga rutiner för hur eventuella klagomål ska hanteras.

I samråd med personal och föräldrar har vi tagit fram följande rutiner:

  1. Om Ni har klagomål att framföra ber vi Er att i första hand vända Er till den i personalen som berörs av Ert ärende.
  2. Om Ni efter samtal med vår personal känner att Ni fortfarande har klagomål ber vi Er att kontakta rektorn via mail eller via telefon.
  3. Ärendet kommer att framföras till styrelsen för Ekensbergs förskola och Fokusskolan och även hanteras i förskolans/skolans kvalitetsarbete.

Vår förhoppning är att kunna hålla personlig kontakt med Er i ärendet och att behandla frågan så snart vi kan. Har du ytterligare frågor så är du välkommen att kontakta oss.

Ställ ditt barn i kö hos oss redan idag

Våra verksamheter är mycket populära - och har en ganska omfattande kö - ställ därför ditt barn i kö så snart som möjligt.
Ansök