Om oss

Den målmedvetna skolan
– med hjärta för eleven!

Atmosfären på Fokusskolan präglas av närhet mellan elever och personal, tro på elevers förmåga och en positiv kamratanda. Det kristna kärleksbudet att älska sin nästa som sig själv och att bemöta andra som man själv vill bli bemött genomsyrar skolan.

Genom åren har vi haft mycket goda resultat och höga meritvärden (betygspoäng). Det ämne som sticker ut allra mest är engelska där eleverna presterat mycket bra resultat. Men det är inte bara de höga poängen vi är stolta över, det är också förändringen från att ha presterat lågt till att klara målen som också utmärker vår skola. Det som bidrar till dessa goda resultat är bl.a. den trygghet som eleverna upplever, ett varierat och individanpassat studiesätt och engagerade lärare och personal. Dessutom har vi små klasser. Det finns många exempel där elever ”blommat ut”, både kunskapsmässigt och socialt.

Från skolår 6 alternativt 7 har eleverna möjlighet att välja antingen tyska eller spanska som språkval. Vi vidareutvecklar också den internationella profilen vi påbörjat redan i de tidigare skolåren.

Internationell profil
– som hela tiden utvecklas!

• F-5 läser engelska samt reser i Sverige.
• Åk 5 – brevväxling med elever på skola i England.
• Åk 6 – resa till Cambridge. Även träff med brevvännerna.
• Språk som elevens val i åk 7, 8 och 9.
• Åk 8 eller 9 – resa till förintelselägret Auschwitz-Birkenau i Polen.
• Åk 9 – resa till språkvalsland (i nuläget Spanien, Tyskland, Frankrike eller England).