Årskurs 7-9

Med fokus på kunskap

De olika arbetssätten vi använder oss av i skolåren 7-9 är:

• Lärarledda lektioner där lärare på olika sätt går igenom innehållet och diskuterar och samtalar med eleverna utifrån olika perspektiv.

• Grupparbeten där elever utifrån givna uppgifter tillsammans kommer fram till olika resultat.

• Projekt där elever i grupp eller individuellt arbetar utifrån en arbetsordning och problembeskrivning och presenterar resultatet på olika sätt till exempel muntliga presentationer.

• Temaarbeten där vi fokuserar på olika teman över en tid. Det kan vara ämnesintegrerat, där alla skolans ämnen tar upp temainnehållet utifrån sitt perspektiv eller helt tematiskt där vi jobbar med ett gemensamt projekt där alla ämnen ingår samtidigt.

• Enskilt arbete där eleven på egen hand men med lärare som handledare arbetar efter mål och arbetsinnehåll.