Årskurs 1-6

Arbetsglädje och arbetsro

De olika arbetssätten vi använder oss av i skolåren 1-6 är:

• Vi vill att alla barn ska känna sig sedda och bekräftade varje dag, det har vi med oss i vår undervisning.

• Eleverna arbetar både åldersblandat och åldershomogent.

• Våra tre viktiga ”regler” är arbetsro, att vara en bra kompis och att lyssna på de vuxna.

• Barnen får redan tidigt vara med och välja det material de är sugna på att jobba med. Arbetsglädjen sätts högt.

• De yngsta eleverna har utepedagogik på schemat och jobbar med både natur, svenska, matte och engelska i skogen.

• Vi jobbar med flera teman per termin. Vi har en utarbetad plan som vi följer men lyssnar även in vad som intresserar barnen just nu samt vad som händer i samhället.

• Vi arbetar enskilt, i smågrupper och i storgrupper. För att leka in kunskap använder vi oss av spel, språklekar, sånger, teater, rörelse mm.

• Engelska arbetar vi med redan från förskoleklass och fortsätter förstås i årskurs 1. Vi har bland de yngsta klasserna en handdocka, Morris, som kommer på besök varje vecka. Han pratar bara engelska och är väldigt omtyckt av barnen.

• Att göra studieresor kring de ämnen vi jobbar med känns viktigt. Vi har besökt Historiska museet, Tom Tits, Birka, Nyköpingshus, Naturhistoriska, Stendörren, Ica mm.