Förskoleklass

Ett unikt lärande för ett unikt barn!

Förskoleklassen lyder precis som skolan under skollagen. Där finns de mål och riktlinjer för både lärandet och eleven som vi självklart följer. Grundtanken är att förskoleklassen ska lägga grunden och förbereda barnet inför skolgången.
Vi vill att tiden i förskoleklassen ska vara fylld med glädje och trygghet. Det ska vara en frizon från negativa influenser och en oas där barnets individuella inlärningsstil bejakas. En plast där var och en ska ha gott om utrymme att utvecklas och lyckas på sin nivå!

Dagen börjar kl. 8.25 och slutar kl. 12.40 varje dag.

Teman
Vi jobbar med olika teman under året utifrån ett material som heter Filipin. Idén är att en handdocka (Filipin) tar med barnen genom dessa ämnen; Leklådan, stjärnor, ord och bokstäver, siffror, klockan och tiden, bondgårdens djur mm.

Årstiderna
Vi följer årstiderna under hela året och lär oss om djur, natur och miljö mm.

Musik

Redan i förskoleklassen får barnen lära sig att spela blockflöjt och vi har även sångsamlingar varje vecka.

Engelska
På ett enkelt sätt får barnen redan nu möta det engelska språket. Detta gör vi genom sånger, ramsor, enkla fraser och ord.

Förkoleklassens blogg
Vill du se fler bilder och läsa mer om vad vi gör i förskoleklassen, kan du titta på vår blogg.