Klagomålshantering

Klagomålsrutin

Fokusskolan och Ekensbergs förskola

Enligt skollagen (2010:800) kap 4 § 8 ska förskola och skola ha skriftliga rutiner för hur eventuella klagomål ska hanteras. I samråd med personal och föräldrar har vi tagit fram följande rutiner:

1. Om Ni har klagomål att framföra ber vi Er att i första hand vända Er till den i personalen som berörs av Ert ärende.

2. Om Ni efter samtal med vår personal känner att Ni fortfarande har klagomål ber vi Er att kontakta rektor på telefon: 0155-46 63 04 eller e-post: info@fokusskolan.se

3. Ärendet kommer att framföras till styrelsen för Ekensbergs förskola och Fokusskolan och även hanteras i förskolans/skolans kvalitetsarbete.

Vår förhoppning är att kunna hålla personlig kontakt med Er i ärendet och att behandla frågan så snart vi kan.

Med vänliga hälsningar,

Joachim Ärlebrant
Rektor