Fritidshemmet med hjärta för eleven!

På Fokusskolans fritidshem är varje elev viktig i alla avseenden

Vi vill att alla elever ska få en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som gör den mer rolig och spännande. För oss går den kristna profilen som hand i handske med den svenska läroplanen och skolans värdegrund.

Struktur med omsorg för eleven

Vi tycker att allsidiga kontakter och social gemenskap utvecklar eleverna. Därför har vi en strukturerad verksamhet med varierade aktiviteter inom- och utomhus, vilket utvecklar barnens sociala kompetens och samarbetsförmåga. Beprövad och tydliggjord pedagogik hjälper eleverna att enklare förstå strukturen i fritidshemmet samt förebygger missförstånd i barngrupperna.

Demokrati och inflytande

Vi vill att eleverna ska lära sig att kompromissa, men också uppmuntra dem att vara delaktiga och påverka vilka aktiviteter vi ska bedriva på fritidshemmet.

Vad vi erbjuder våra elever

Vi erbjuder en skapande verksamhet som är direkt knuten till skolans teman. Vi har lugna rum där vi läser en bok, småpratar med kompisar, ritar en stund eller spelar spel med kompisar. Vill barnen leka och springa har vi lek utomhus tillsammans med en vuxen. En dag i veckan äter vi även vårt mellanmål i skogen.

Vi som jobbar på fritidshemmet:
Camilla Norell, verksamhetsansvarig
Jack Steinbüchel
Sabina Kormos
Johan Alesand

Kontakt
Fritidshem, tel: 072 – 875 76 20

Ansökningshandlingar mm
Ansökningshandlingar och ytterligare information om fritidshemmet hittar du här.