Eleverna utmanade personalen på innebandy

En dag i höstas kom några elever i klass 9 med förslaget att det skulle bli en innebandymatch mellan eleverna och personalen. Förslaget mottogs positivt och efter viss planering så beslutades att det skulle bli en lite mindre turnering mellan högstadiets elever och skolans personal. Så i början av den sista skolveckan innan jullovet var det äntligen dags för den av eleverna efterlängtade fighten. Både elever och personal var laddade och vi hade en riktigt rolig eftermiddag i Rosvallas A-hall. Speakern ropade slutligen ut: Vinnare är… (vi talar tyst om detta).

innebandy1

innebandy2