Värdegrund

Fokusskolans värdegrund

Fokusskolans värdegrund vilar på Lgr 11:s värdegrund som pekar på individens frihet, livets okränkbarhet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta.

Värdegrunden handlar om hur vi bemöter och behandlar varandra i skolan. Den visar sig genom den stämning och de attityder som finns. Begrepp som levandegör vår värdegrund är bland annat ”uppåtpuffar”, självkänsla, vänskap, tillit, trygghet, tacksamhet, respekt, självförtroende, sanning, förlåtelse, förståelse för andra (empati).