Igår, idag, imorgon

Fokusskolan – igår, idag, imorgon

År 1996 är ett märkesår
Då etablerades två mycket betydelsefulla verksamheter vilka satt tydliga avtryck i Nyköping, nämligen Öppen Hand och Fokusskolan, då kallad Nyköpings Kristna Skola. Lasse Andersson var visionär och initiativtagare till dem båda och kom att lägga de viktiga grundstenarna. Han var även skolans rektor i etableringsfasen. Under de första åren var han daglig ledare för de båda nystartade verksamheterna. Lasse Andersson lämnade 2003 över rektorsrollen till Sven Bengtsson som är den som tillsammans med dedikerad personal driver och har drivit arbetet fram till idag.

Fokusskolan – resultatet av ett långvarigt engagemang bland barn och ungdomar

Hos ett antal personer hade det länge funnits en dröm om att kunna erbjuda ett skolalternativ där elever och föräldrar kunde känna sig trygga, där den personliga omsorgen om eleven var tydligare och arbetsro i skolmiljön prioriterades för att öka studiemotivationen och studieresultaten. En redan etablerad ideell förening – Församlingen Nyckeln – ställde sig positiv till att bli huvudman för Fokusskolan.

Skolverksamheten, som startade upp i av Nyköpings kommun hyrda lokaler i Isaksdal, valde att börja med år 1-3. Med tiden växte skolan naturligt mot att bli en fullskalig grundskola och behövde därför ganska snart ökade lokalytor. Kommunen erbjöd då lokaler i Högbrunnsområdet och hela skolverksamheten förflyttades dit.

Fokusskolan har fortsatt att växa i lugn takt tack vare det positiva rykte som spridit sig till allt fler och rymmer idag grundskola F-9, fritidshem samt en förskola. Fokusskolan har idag all skolverksamhet samlad i egna nybyggda lokaler på Hälsovägen i Ekensberg.

Fokusskolans expansionsplaner
För att skapa bästa förutsättningar för de expansionsplaner som finns för Fokusskolan har en ny organisation bildats. Fokusskolan drivs nu genom aktiebolaget Nyfo AB som ägs av Församlingen Agape i Norrköping och Församlingen Nyckeln i Nävekvarn. Aktiebolaget Nyfo AB drivs utan vinstintresse. Eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.